Zbirka Azijske umjetnosti
Azijsku zbirku čini 139 eksponata iz 17 država (Indija, Indonezija, Koreja, Irak, Iran Palestina, ...). Predmetna građa zbirke, koju čine djela savremene umjetnosti (slike, skulpture i grafike), etnološki materijal, kao i predmeti primijenjene umjetnosti, obuhvata različite aspekte kulturnih, istorijskih, društvenih i umjetničkih prilika u bivšim nesvrstanim azijskim državama. Kurioziteti zbirke su veoma bogata kolekcija tradicionalnih muzičkih instrumenata iz Indonezije i Burme, “Srebrna palma” iz Iraka, koja je poklon Sadama Huseina, koreanske vaze od kuvanog bambusa, kao i čudesni korejski vezovi na svili. Savremena umjetnost je zastupljena preko najznačajnijih umjetnika čija djela se nalaze u svjetskim muzejima, poput npr. Indijskih umjetnika Ranbira Singh Kaleke, Saroia Pal Gogia i S. Nandagopala..

Indija, Nand Gopal, Drvo života

Za sliku u punoj velicini kliknite ovdje.

Indija, Broota Ramesnar, Sjenke koje laju

Za sliku u punoj velicini kliknite ovdje.

Bangladeš, Rfikum Nabi, Pjesnik

Za sliku u punoj velicini kliknite ovdje.

Bangladeš, Quamrul Hassan, Tri žene

Za sliku u punoj velicini kliknite ovdje.

Copyright © 2010 Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Website by Goran Milacic. All rights reserved.