CENTAR SAVREMENE UMJETNOSTI CRNE GORE
Kruševac bb, 81000, Podgorica
Žiro račun: 530-1871-26
Direktor: Nenad Šoškić
Telefon: +382 20 243 914
Fax: +382 20 225 131

Danica Bogojević
pomoćnik direktora
Telefon: +382 20 224131

Konzervatorska radionica
Telefon: +382 20 224 815

Dvorac Petrovića
Telefon: +382 20 243 513
Adresa: Kruševac, bb. 81000 Podgorica
Radno vrijeme: 08–20h , Subotom: 10-14h

Galerija Centar
Telefon: +382 20 665 409
Adresa: Njegoševa 2, 81000 Podgorica
Radno vrijeme: 09-14h - 17-21h, Subotom: 10-14h

Dokumentacioni centar
Telefon: +382 20 243 607

Copyright © 2010 Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Website by Goran Milacic. All rights reserved.