Svetlana Racanović
Milenijumski bag?!

Milenijumski bag?! Crnogorska umjetnička scena oko 2000: Prestupnička koalicija kritike i prakse, Centar savremene umjetnosti Crne Gore, 2009

Knjiga Svetlane Racanović je dokument o mogućnosti, ili čak neminovnosti, drugačijih povezivanja heterogenih entiteta da bi se uhvatio neprekidno izmičući “višak smisla”. Zapravo to je dokument o jednoj aktivnosti/produkciji kako bi se horizont događaja jednog, već kodiranog i uokvirenog polja, “framinga”, izmestio, destabilizovao, tačnije dekodirao i samim tim učinio zastarelim i prevaziđenim. Dekodirati u delezovskom smislu pretpostavlja, poput druge strane novčića, deteritorijalizaciju, razbijanje okvira, granica, zapravo jednu logiku šizofrenih mikro-prestupa gde se razbacani i teško vidljivi fragmenti povezuju na drugačiji i neočekivan način. Svaka se “teritorijalnost” neke kulture strukturira kao kodirano stanje stvari, nastalo unutar jednog rasporeda sila koji čini mogućim ono vidljivo i izrecivo jedne istorijske formacije. Unutar ovako okamenjenog stanja stvari probijaju neki fragmenti-entiteti, koji izmiču važećim kodovima, čiji smisao nije moguće ocrtati ili uklopiti u jednoj linearnoj vremenskoj strukturi i koji sve više funkcionišu kao diskontinuirani ne-linearni bagovi.

Jovan Čekić

Rad Natalije Vujošević, Djeca kukuruza

Za sliku u punoj velicini kliknite ovdje.

Copyright © 2010 Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Website by Goran Milacic. All rights reserved.